• Regulamin

REGULAMIN SENIOR FEEDER oraz LIGA ZIMOWA

ZASADY OGÓLNE

LIGA ZIMOWA oraz SENIOR FEEDER

Liga zimowa - zawody rozegrane zostaną techniką Method Feeder na dwie wędki.

Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie w każdym każdym momencie przed rozpoczęciem tury.

2. Podczas zawodów będą obowiązywały 2 sygnały :

1 sygnał – można łowić

2 sygnał – koniec zawodów

3.Siatki do przechowywania ryb:

Siatka do przechowywania ryb musi mieć długość nie krótszą niż 4m

4.Limit zanęt i przynęt:

Nie ma limitu zanęt oraz pelletów.

zakaz używania gliny i ziemi

Dozwolonej jest używanie 0,25ml żywej przynęty.

5.Zakaz używania przy nęceniu wstępnym jak i podczas zawodów rakiet zanętowych typu

spomb, łódek zanętowych itp. 

6. Zakaz używania echosond przed wędkowaniem jak i podczas wędkowania. Można używać

jednego markera, lecz musi on być wyjęty z wody przed sygnałem rozpoczynającym

wędkowanie.

7.Nęcenie wstępne jak i donęcanie podczas zawodów może odbywać się za pomocą procy lub

koszyków feederowych nie większych jak 7 cm długość i 5 cm szerokość.

Dopuszcza się nęcenie z ręki, jedynie sypką zanętą lub Pelletem. Wielkość frakcji winna nie przekraczać 20mm

Zabrania się nęcenia z ręki kulami zanętowymi.

8. Zawodnicy rozkładają stanowisko na miejscu wyznaczonym przez organizatora. Miejsce

wyznaczone określa tabliczka z nr stanowiska.

9.Wędkujemy tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska, dotyczy się to również tzw.

otworków. Przed każdą eliminacją organizator/sędzia poinformuje o szerokościach

poszczególnych stanowisk. Zawodnicy nieprzestrzegający tego pkt. Będą mieli kasowane

wyniki z danej eliminacji.

Zawodnik łowiący na otworku nie może łowić w prawo lub lewo pod boczą groblą

w znacznym stopniu zwiększać kąt zarzucania zestawu.

Organizator zastrzega sobie określenie maksymalnego odchylenia zarzucanego zestawu w przypadku otworków.

10. Zabrania się przemieszczania zawodników pomiędzy innymi stanowiskami oraz

wchodzenia na stanowiska innych zawodników pomiędzy sygnałami 1 a 2 ( czyli podczas

wędkowania). Przemieszczanie się zawodników po sektorach wymuszone potrzebami

fizjologicznymi lub w innych nagłych wypadkach musi odbywać się bez utrudniania

wędkowania innym zawodnikom. Na stanowiska zawodników pomiędzy sygnałami 2 a 4 mogą

wchodzić tylko sędziowie wyznaczeni przez organizatora w celu kontroli lub zważenia

większych ryb. 

Dopuszcza się wejście na stanowisko innego zawodnika w celu holowania ryb, tylko i wyłącznie gdy jest jego zgoda. Ryba holowana jest zaliczona gdy jest podebrana na własnym stanowisku, ryba podebrana na sąsiednich stanowiskach nie zostanie zaliczona.

11. Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca ( tzw. trener), lecz

obowiązują ją takie same zasady jak zawodnika zawarte w pkt. 9. dodatkowo „trener” nie

może bezpośrednio ingerować w poczynania zawodnika ( robienie zanęty, mocowanie

zestawów, rozplątywanie zestawów, zarzucanie zestawów, podbieranie ryb, odhaczanie ryb,

zakładanie przynęt etc. etc )

12. Zawodnik sam podbiera, odhacza wyłowione ryby, jest

absolutny zakaz ingerowania w te czynności innych osób niż sam zawodnik na swoim

stanowisku. (Wyjątek stanowi sytuacja: złamana sztyca, rozerwana siatka itp. - preferujemy koleżeńskie podejście) 

13. Zakaz używania haków z zadziorami.

14. Zakaz używania plecionek jako linki głównej ( nie dotyczy przyponu strzałowego,

którego długość z plecionki nie może być dłuższa niż ok. dwie długości wędki plus

pięć oplotów na szpuli kołowrotka) Dopuszcza się używanie plecionki na przyponie oraz włosie.

15. Zakaz używania sygnalizatorów dźwiękowych.

16. Dozwolone jest używanie przyponów z plecionki.

17. Zawodnicy rozkładają swoje stanowiska równolegle z linia brzegową, lecz bez styczności

stanowiska z wodą ( nie dotyczy to siatek do przechowywania ryb). Organizator lub sędziowie

mogą na danej turze zezwolić na ustawienie stanowiska w wodzie, jeżeli warunki ( niski stan

wody) nie pozwolą na bezpieczne holowanie i przechowywanie ryb

18. Podczas ważenia po każdej z tur zawodnicy, którym nie została zważona zawartość siatki,

nie przemieszcza się po innych stanowiskach. Zważona ilość ryb danego zawodnika po każdej

turze będzie potwierdzana przez samego zawodnika tuz po zważeniu. Po

potwierdzeniu wyniku, reklamacje dotyczące wagi, wyniku nie będą uwzględniane.

19. Ryba zacięta przed sygnałem kończącym zawody może być wyholowana, lecz nie dłużej

niż 15 minut po sygnale kończącym, wtedy zostanie zaliczona do wagi.

20.Zabrania się spożywania alkoholu podczas zawodów (7.00 - 15.00 ) oraz być pod wpływem alkocholu.

21. Zawodnicy, którzy staną na starcie zawodów po przeczytaniu Regulaminu

akceptują powyższy Regulamin. Każdy z zawodników, który staną na starcie zawodów po

odczytaniu Regulaminu, automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego

wizerunku przez organizatora jak i również zarządcy/ właściciela łowiska.

22. Na łowisku Ranczo nad jeziorkiem każdy z zawodników obowiązkowo musi

posiadać matę karpiowa do odhaczania ryb lub kołyskę.

23. Wpisowe 150ptk. od każdego zawodnika na jedną turę.

22.Harmonogram zawodów:

 6.00   -zbiórka zawodników oraz losowanie

 7.30   -rozpoczęcie zawodów

 13.30 -koniec zawodów

Posiłek - jeśli pozwolą warunki i ogłoszenie wyników.