• Unia Europejska

unia.jpg
Projekt zrealizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
 
Tytuł projektu:
Internacjonalizacja produktów marki Feeder Bait na wybranych rynkach zagranicznych
 
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz rozpoznawalności Spółki Feeder Bait poprzez wprowadzenie własnych wyrobów na nowe rynki zbytu, tworząc podstawy do dalszego, stabilnego rozwoju firmy na rynku branży wędkarskiej.
 
Planowane efekty:

1. Zawarcie kontraktów handlowych
2. Zdobycie zaufania klientów dla produktów przedsiębiorstwa
3. Utworzenie i wdrożenie modelu dystrybucji produktów na nowe rynki zagraniczne
4. Zawarcie stałych umów dotyczących dystrybucji produktów z firmami logistycznymi
5. Wzrost zatrudnienia, kompetencji i kwalifikacji kadry pracowniczej
6. Udział w międzynarodowych misjach w celu nawiązania kontaktów bezpośrednich
7. Wsparcie doradcze, celem wdrożenia MBI
8. Wzrost dochodu firmy w związku z pozyskaniem dodatkowych rynków zbytu

Wartość projektu: 701 134.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 490 280.00 PLN